Funkce

Vybíráme ty nejdůležitější funkce našeho řešení jak v mobilní aplikaci, která primárně slouží obchodním konzultantům, tak ve webovém portálu, který slouží pro správu a vyhodnocování dat.

 

Mobilní aplikace


Plán dne (tourplán)

Plán návštěv zákazníků a dalších obchodních i neobchodních aktivit s podporou určení priority návštěvnosti jednotlivých provozoven. Standardní okruhy návštěv, využití map a GPS pro plánování, optimalizaci tras a sledování práce mobilního týmu. Stanovení a hlídání pracovního času a času konkrétních návštěv.

Plán dne

Scénář návštěvy

Scénář návštěvy

Klíčová funkce odlišující naše SFA řešení od běžného CRM. Vede uživatele během realizace obchodní návštěvy přednastavenými kroky dle vašich potřeb – dotazníky, storecheck, listing, facing, slevové akce, sledování druhotných umístění, práce s POS materiálem a vybavením, informace o fakturách a pohledávkách, historie a tvorba nových objednávek, kompenzace, multimediální prezentace, práce s cíli a úkoly a další.
Scénáře návštěv se mohou lišit s ohledem na typ zákazníka a obchodní role – obchodní návštěva, akvizice nového zákazníka, ASM kontrola, merchandising, ambulantní prodej apod.


Objednávky a prodej

Transferové objednávky pořízené při návštěvě a jejich odesílání distributorům. Možnost zpětné integrace prodejních dat od distributorů.
Přímé objednávky – dostupná skladová množství, zahrnutí akcí a uplatnění různých typů slev.
Rychlé vyhledávání v rozsáhlém produktovém portfoliu. Interaktivní forma objednávání z vizuálně atraktivního katalogu umožňující zapojit do tvorby objednávky zákazníka. Objednávání podle nákupní historie zákazníka.

Přímé i transferové objednávky

Práce offline

Práce i bez připojení k internetu

Naše řešení vám umožní bezproblémovou práci i při nedostupném či pomalém internetovém připojení. Již žádné problémy s prací v podzemních kavárnách a vinotékách, nebo s prezentacemi na pomalém připojení.
Aplikace přenáší potřebná data automaticky po dokončení obchodní aktivity, nebo na pokyn uživatele. Více synchronizačních scénářů je navrženo pro různě rychlá datová připojení.

 


Webový portál


Reporty

Okamžitý přehled o realizovaných aktivitách, objednávkách, vyhodnocení dotazníků, skutečných trasách a pracovním čase obchodního týmu, stavu distribuce či plnění klíčových ukazatelů. Váš stálý přehled o aktuální situaci na trhu.
Zasílání vybraných reportů a výsledků dotazníkových šetření automaticky emailem.

Reporty

Management týmu

Management obchodního týmu

Definice prodejních i distribučních cílů, cílení a vyhodnocování průzkumů, správa prodejních regionů, segmentace a hierarchie zákazníků – řetězce/sítě, ceníky, řízení slevových akcí a práce s forecasty, práce s fotodokumentací z terénu, vkládání multimediálních prezentací pro vzdělávání zákazníků.


Zvyšování kvality informací o zákaznících

Sledování zvolených vlastností zákazníků a jejich pravidelná aktualizace. Pohodlné zadávání a úpravy dat včetně hromadných operací. Import a export dat ve zvolených formátech.
Propojení na ekonomické a logistické systémy SAP, Sun, Helios, JKR Byznys, Money, Plantour a další.

Zvyšovaní kvality informací o zákaznících

Kontaktujte nás

pro praktickou ukázku funkcí vhodných pro vaši společnost.